1. Jeśli ważysz 0,5 kN i wchodzisz po schodach na wysokość 10 m w czasie 20 s, to jaka jest twoja moc?
2. Ile czasu musi pracować pompa napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 50 kW, aby z kopalni o głębokości 180 m wypompować wodę o masie 500000 kg?
3. Jaką energię kinetyczną ma samochód o masie 500kg poruszający się z szybkością 20 m/s?
W F s = mgs praca
F- siła
s- droga ( lub h – wysokośc)
P = W/t = (F s)/t= F V moc
E = m g h = W energia potencjalna grawitacji
4. Robotnik podniósł worek o masie 60 kg na wysokość 1,5 m, a następnie przeniósł go na plecach poziomo na odległość 0,1 km. Robotnik poruszał się ruchem jednostajnym. Oblicz pracę, którą wykonał.

proszę pomóżcie !:*

3

Odpowiedzi

2010-03-21T22:39:23+01:00
1.
P = F*V
P = 0,5kN*(10m/20s)
P = 500N*0,5m/s
P = 250W

2.
P = W:t
t = W:P
W = F*S
W = 500000kg*10m/s^*180m
W = 5000000N*180m
W = 900000000J
P = 50kW = 50000W
t = 900000000J:50000W
t = (90000:5)s
t = 18000s
t = 300min
t = 5h

3.
Ek = mV^/2
Ek = 500kg*20m/s*20m/s/2
Ek = 100000J
Ek = 100kJ

4.
F = 60kg*10m/s^
F = 600N
W = F*S
W1 =600N*1,5m
W1 = 900J
W1 = 0,9kJ
W2 = 600N*0,1km
W2 = 600N*100m
W2 = 60000J
W2 = 60kJ
W = W1+W2
W = 0,9kJ+60kJ
W = 60,9kJ
2010-03-21T22:39:41+01:00
1.0.5 kN= 500 N
W=F*S
W=500N*10m=5000J

P=W/t
P=5000J/20s=250W

3.Ek=1/2*mV^2
Ek=1/2*500kg*20^2
Ek=10000J

4.W=Fc*S
W=60kg*10*100m*1.5m
W=600*15m
W=9000J :)

Wszystko chyba dobrze ;]

2010-03-21T23:27:38+01:00
z.1
P = F x V
P = 0,5kN X (10m/20s)
przedrostek kilo znaczy 1000 ,więc
P = 500N x (0,5m/s)
P = 250W

z.2
P = W : t
t = W : P
W = F x S
W = 500000kg x 10m/s^ x 180m
1 N to kg x m/s^ ,więc
W = 5000000N x 180m
W = 900000000J
przedrostek kilo to 1000
P = 50kW = 50000W
t = 900000000J : 50000W
t = (90000:5)s
t = 18000s
t = 300min
t = 5h

z.3
Ek = m x V^/2
Ek = 500kg x 20m/s x 20m/s /2
Ek = 100000J
kilo to 1000
Ek = 100kJ

z.4
F = 60kg x 10m/s^
F = 600N
W = F x S
W1 =600N x 1,5m
W1 = 900J
W2 = 600N x 0,1km
W2 = 600N x 100m
W2 = 60000J
W = W1+W2
W = 900J + 60000J=60900J
kilo to 1000
W = 60,9kJ