Płetwal błękitny,największy ssak na świecie, żywi się małymi skorupiakami-krylami, dla których z kolei głównym składnikiem pożywienia jest unoszący się na powierzchni oceanu fitoplankton. Najwięcej tego typu pokarmów znajduje się w wodach wokół biegunów.
Ostatnio zespół badawczy przeprowadził eksperyment polegający na naświetleniu fitoplanktonu różnymi dawkami promieniowania UV. Okazało sie że wysokie dawki ultrafioletu powodują zmniejszenie tempa fotosyntezy glonów.W trakcie analizy wyników badań, jeden z naukowców sformułował opinie, że dziury ozonowe mogą doprowadzić do wyginięcia płetwala błękitnego.

Podaj dwa argumenty potwierdzające powyższy sąd, że dziury ozonowe zagrażają populacji płetwala.
Bardzo Proszę

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T00:30:58+01:00
Dziura ozonowa powoduje zwiekszenie ilosci docierajacgo do ziemii promieniowania UV. Promieniowanie to powoduje zmiejszenie tempa fotosyntezy glonów, czyli tempa ich odzywiania co może spowodować zmniejszenie ilości glonów. W takim wypadku skorupiaki- kryle będa miały mniej poywienia, wiec ich populacja równiez ulegnie zmniejszeniu a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie populacja płetwali, z powodu niewystarczajace ilości pokarmu. Łańcuch pokarmowy- jesli zabraknie jednego ogniwa reszta jest zagrożona.
2 5 2