1.W którym roku rozpadło się królestwo Izraela i na jakie państwa zostały podzielone?
2.W którym królestwie była Jerozolima?
3.Które królestwo zostało podbite przez Asyryjczyków,a które
przez Babilończyków.Pilne,proszę o pomoc!!

1

Odpowiedzi

2010-03-22T07:50:55+01:00
1. Rozpad Królestwa Izraela nastąpił po śmierci Salomona czyli po roku 931 p.n.e. Królestwo zostało podzielone na dwa oddzielne królestwa: na południowe królestwo Judy (dwa pokolenia) i północne królestwo Izraela (dziesięć pokoleń ).

2.Jerozolima znajdowała się w królestwie Judy (południowym).

3.Przez Asyryjczyków zostało podbite północne królestwo Izraela, zaś przez Babilończyków południowe królestwo Judy.


Juda (Królestwo Południowe), oraz Izrael (Królestwo Północne)
3 2 3