Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T23:38:21+01:00
Cząsteczka triosiarczanu(VI) amonowego ma wzór (NH4)2S2O3, Oblicz za pomoca proporcji:
a) ile moli azotu zawartych jest w 6 molach tego związku,
b) ile gramów siarki zawartych jest w 80 g tego związku

m(m)- masa molowa (NH4)2S2O3
a)
m(m)=148g - 1 mol związku

1 mol - 148 g
6 mol - x
x=888 g

1 mol (NH4)2S2O3 - 28 g N
6 mol (NH4)2S2O3 - y g N
y=168g

1 mol - 14 g N
z mol - 168 g N
z=12 mol - tyle moli azotu jest w 6 molach (NH4)2S2O3

b)
m((NH4)2S2O3)=80g
m(S)=?
1 mol (NH4)2S2O3 - 148 g
x mol (NH4)2S2O3 - 80 g
x=0,54 mol

1 mol (NH4)2S2O3 - 64 g S
0,54 mol - y g S
y=34,56 g S - tyle siarki jest w 80 gramach tego związku

4 5 4