Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T00:15:05+01:00
Osoba, która skończyła studia prawnicze może kierować swoją karierę na równego typu tory. Właśnie jednym z nich jest sędzia. Aby zostać sędzią należy skończyć studia, uzyskać aplikacje sędziowską, pozytywnie przejść asesurę (swoisty okres próbny). Oczywiście musi też posiadać odpowiedni stan zdrowia, mieć obywatelstwo polskie. Sędzia sądu rejonowego rozpoznaje sprawy z gałęzi kilku kodeksów:
-cywilny,
-karny,
-rodzinny
-gospodarczy
-grodzki
-pracy ksiąg wieczystych.

Oczywiście nie każdy sędzia musi być obeznany z tymi specjalizacjami. Oznacza tylko to iż w tym budynku- sądzie rejonowym występują takie wydziały.

Praca sędziego polega na sprawowaniu pieczy nad prawem polskim, kontroluję on odpowiednie aspekty naszego życia, to właśnie sędzia ustala kary, podejmuje ważne decyzje sfery cywilnej (kuratela, nadzór), karnej (doprowadzenie do aresztu, areszt tymczasowy), gospodarczej ( decyduje o upadłościach firmy, wypłacalności zakładu pracy) oraz wielu innych aspektach poszczególnych gałęzi prawa. Jest on mianowany przez Prezydenta, posiada immunitet, jest instytucja publiczną bezstronna i niezawisłą.
Sąd rejonowy został ma za zadanie rozpatrywanie spraw, które są „popełnione” w danym rejonie. Trafiają wtedy do odpowiedniego administracyjne sądu (oczywiście są wyjątki ale to nie o to chodzi). Jeżeli sprawa, którą prowadził sąd rejonowy jest „niezadowalająca” dla jednej ze stron wtedy składa się odwołanie. Trafia ta sprawa z sądu rejonowego do sądu wyższej instancji (oczywiście tutaj też są wyjątki).

Pozdrawiam, mam nadzieje że coś wytłumaczyłem.