Zadanie 1

Jakie jest stężenie procentowe roztworu używanego do przemywania oczu, skoro można go otrzymać mieszając 4,5g kwasu borowego ze 145,5 cm3 wody destylowanej

Zadanie 2

Jakie jest stężenie procentowe roztworu używanego do dezynfekcji skaleczeń, skoro można go otrzymać rozpuszczając 26,5g jodu w 625 cm3 alkoholu o gęstości 0,8 g/cm3

Zadanie 3

Jakie jest stężenie molowe nadtlenku wodoru w tzw. wodzie utlenionej, wiedząc, że 100 cm3 roztworu zawiera 4,05g nadtlenku wodoru

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-22T10:33:30+01:00
Zad 1)
Dane:
ms(masa substancji)- 4,5g
Vw(objętość wody) = mw(masa wody)-145,5 cm³=145,5g (bo gęstość wody wynosi1g/cm³)

Wiedząc,że mr(masa roztworu)= ms + mw, to
mr= 145,5g + 4,5g= 150g

Obliczam stężenie procentowe (C%) :
C%= ms × 100% : mr = 4,5g × 100 % : 150g= 3%

Odp. Stężenie % tego roztworu wynosi 3 %

Zad 2)
Dane:
ms-26,5g
Va (objętość alkoholu)- 625cm³
da(gęstość alkoholu)- 0,8g/cm³

Obliczam masę alkoholu (ma) z przekształconego wzoru na gęstość:
d= ma : V → ma = d × V
ma= 0,8g/cm³ × 625cm³= 500g

Obliczam masę roztworu (mr) :
mr= ms + ma= 26,5g + 500g= 526,5g

Obliczam stężenie procentowe :
C%= ms × 100% : mr = 26,5g × 100 % : 526,5g ≈ 5%

Odp.Stężenie % jodyny wynosi ok 5 %.

Zad 3)
Dane:
m(masa nadtlenku)- 4,05g
Vr(objętość roztworu)-100cm³= 0,1 dm³
M (masa cząsteczkowa nadtlenku wodoru) H₂O₂= 2 × 1g/mol + 2 × 16g/mol= 34g/mol

Obliczam liczbę moli (n) H₂O₂ :
n= m : M = 4,05g : 34g/mol = 0,12 mola

Obliczm stężenie molowe (Cm) :
Cm= n : V = 0,12mola : 0,1dm³ = 1,2mola/dm³

Odp. Stężenie molowe nadtlenku wodoru wynosi 1,2 mola/dm³.