1. Opisz skutki misji św. Wojciecha dla państwa polskiego i Kościoła. 2.Państwo w czasach monarchii patrymonialnej stanowiło wyłączną własność króla- wskaż jak wpływało to na system rządów i życie mieszkańców. Podaj konkretne przykłady.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T14:54:17+01:00
1. Dzięki misji św. Wojciecha do Polski do jego grobu przybył Otton3. Był to tzw. Zjazd Gnieźnieński. Dla Kościoła był to ważny krok w szerzeniu wiary chrześcijańskiej.
2. Król miał nieograniczoną władzę, co nie zawsze dobrze wpływało na państwo. Władca mógł podjąc złą decyzję np. Bolesław Krzywousty i jego testament(doprowadziło to do rozbicia dzielnicowego w 1138r. na ponad sto lat).
Liczę na naj;P
11 3 11
dz
gdgfgffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
sorka nie do cb