Napisz, krótki referat o reakcji rozszczepienia (A5-A4), jej przebiegu, zastosowaniu, skutkach. Proszę o nie ściąganie jakichś tam skomplikowanych niezrozumiałych zdań z internetu. Tylko to ma być prosty w zrozumieniu i przedstawieniu referat na około 2 minutki gadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T10:04:42+01:00
Reakcja rozszczepienia jest rozpadem jądra atomowego na dwa nietrwałe jądra. Jądra atomowe ulegają rozszczepieniu zarówno w sposób samoistny, jak i w wymuszony.
Zazwyczaj rozszczepienie jądra atomowego nie jest jedyną możliwością rozpadu. Konkurują z nim inne dozwolone energetycznie procesy jądrowe takie jak emisja kwantów gamma, emisja neutronu i inne. Rozpad atomu niesie ze sobą duże wyładowanie energetyczne.
Reakcja rozszczepienia jąder atomowych ma przebieg lawinowy – jedna reakcja łańcuchowa może zainicjować kilka następnych. W celu kontrolowania szybkości reakcji tak by przebiegała z jednakową prędkością (mówimy, że reakcja ma przebieg łańcuchowy tzn. jedno rozszczepienie inicjuje następne rozszczepienie jądra.
Energia uzyskiwana podczas rozszczepienia jest wykorzystywana w elektrowniach jądrowych i w broni nuklearnej. Elektrownie, w których do rozszczepienia atomów uranu dochodzi w reaktorach dostarczają ogromnych mas energii wykorzystywanych przez przemysł, z kolei moc współczesnej broni nuklearnej jest tak olbrzymia, że siła wybuchu ładunków jądrowych odpowiada zwykle tysiącom ton TNT (trotylu). Moc rażenia jednej bomby lub głowicy nuklearnej o mocy jednej kilotony ocenia się na równą sile wybuchu tysiąca ton trotylu, a głowica o mocy jednej megatony to ekwiwalent miliona ton trotylu.
Fala uderzeniowa powstała podczas zrzucenia bomby niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze.
Potem następują śmiercionośne skutki promieniowania. W reakcjach, które zachodzą podczas eksplozji, wytwarza się fala promieni gamma, które przechodzą przez ciało ludzkie, niszcząc jego strukturę molekularną, szczególnie wiązania cząsteczkowe krwi. Napromieniowanie może być tak duże, że większość ludzi znajdujących się w odległości 2 km od epicentrum umrze na chorobę popromienną w ciągu 2 miesięcy.
Zastosowanie reakcji nuklearnych ma swoje wady i zalety, trzeba być jednak ostrożnym, gdyż niewielki błąd może zgładzić życie w obrębie kilku kilometrów od źle przeprowadzonej reakcji rozpadu
2 3 2