Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T08:57:16+01:00
W Anglii przebywa obecnie najwięcej naszych rodaków, dlatego warto poznać zwyczaje i tradycje wielkanocne tego kraju

Wielkanoc w Anglli wiąże się z 4 dniami wolnymi od pracy, większość mieszkańców poswięca czas na wielkanocne zakupy, w poniedziałek bowiem rozpoczynaja sie wyprzedaze i wyjazdy za miasto
Popularną rozrywką są również wyjścia do pubów. Dodatkowo w czasie świąt przygotowuje się kosze z przysmakami króre zabiera się ze soba na wypad do parku czy wyjazd za miasto. W niedzielny poranek dzieci sa uszczęsliwiane wielką ilościa słodyczy, zazwyczaj maja one formę wielkich jaj wykonanych z czekolady a dodatkowo są jeszcze wypełniane.

Ciekawą tradycją wysp brytyjskich sa wyścigi w turlaniu jajek tzw Egg Roling. Jajko powinno jak najszybciej dotrzec do mety z nietknieta skorupka. Atrakcja dla mieszkańców jak i dla turystów sa także występy zespołów ludowych ,tańce odbywaja się na ulicy.
Do tradycji typowo angielskich należy równiez rozdawanie przez królowa pieniędzy w wielki piątek, sa to oczywiście pensy jednak wybija się je specjalnie na tę okazję. Ilośc pensów wynsi tyle ile lat liczy sobie królowa, to dotyczy równiez ilości emerytów którzy zostaja obdarowani. Tyle samo męzczyzn i kobiet otrzymuje co roku piątkowe pieniądze.

In England, staying out of most of our countrymen, so you know Easter customs and traditions of this country

Easter in Anglli associated with 4 days off from work, most people spent time on Easter shopping day starts on Monday for August sales, and trips out of town
Popular entertainment are also starting to pubs. In addition, during the holidays preparing baskets of delicacies króre takes with each other for a trip to a park or a trip out of town. On Sunday morning children are consoles with great amounts of sweets, usually in May, they form large eggs made of chocolate and additionally are still fulfilled.

An interesting tradition of the British Isles are the races in turlaniu eggs called Egg Roling. Egg should be as soon as possible to reach the finish line of the shell untouched. Attraction for residents and tourists are also performances of folk dances are held on the street.
For the typical English tradition it is also the Queen handing out money in a great Friday, of course, pennies are jednak it stands out especially for this occasion. Number wynsi pence as much as old is the Queen, it also applies to quantities of retirees who are gifted. The same number of men and women receives money each year on Friday.
13 3 13