Odpowiedzi

2010-03-22T09:32:32+01:00
1. siarczek żelaza (II)
2. azotan(V) srebra
3. siarczan (VI) miedzi (II)

1. FeS
metal to Fe, sól pochodzi od kwasu siarkowodorowego

a) Fe + H2S --> FeS + H2
b) FeO + H2S --> FeS + H2O
c) Fe(OH)2 + H2S --> FeS + 2H2O

2. AgNO3
metal to Ag, sól pochodzi od kwasu azotowego (V)
nie można zastosować metody metal + kwas, ponieważ Ag nie wypiera wodoru z kwasu (reakcja nie zajdzie)
więc:
a) AgCl + HNO3 -- AgNO3 + HCl
b) AgOH + HNO3 --> AgNO3 + H2O
c) Ag2O + 2HNO3 --> 2AgNO3 + H2O

3. CuSO4
metal to Cu, sól pochodzi od kwasu siarkowego (VI)
podobnie jak powyżej, miedź nie wypiera wodoru z kwasów, więc reakcja metal + kwas nie zajdzie. Zatem:
a) CuCl2 + H2SO4 --> CuSO4 + 2HCl
b) Cu(OH)2 + H2SO4 --> CuSO4 + 2H2O
c) CuO + H2SO4 --> CuSO4 + H2O