1. Wyjaśnij znaczenia pojęcia Schizma.
2. Scharakteryzuj etapy szkolnictwa w Średniowieczu.
3. Czym różni się kultura rycerska od kultury mieszczańskiej i wiejskiej?
4. Jakie były założenia cezaropapizmu, podaj 3 realizatorów tego programu.

2

Odpowiedzi

  • bis
  • Początkujący
2010-03-22T09:32:33+01:00
Schizmami nazywane są rozłamy w łonie Kościołów. Za trzy największe schizmy uznaje się:

* wschodnią 1054 - między prawosławiem i rzymskim katolicyzmem
* zachodnią (1378-1417)
* anglikańską w połowie XVI wieku (1534)

Do współczesnych ruchów schizmatycznych można zaliczyć reakcję Kościoła niemieckiego na postanowienia Vaticanum I, a także powstanie kościołów starokatolickich (1870). W XX wiek po Soborze Watykańskim II za schizmę można uznać sedewakantystów, dla których ostatnim papieżem był Pius XII, uważają oni, że jako jedyni są katolikami.
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T09:52:16+01:00
Schizma w zna­czeniu teologicznym (po polsku odszczepieństwo) polega na świadomym wyłama­niu się spod posłuszeństwa papieżowi jako głowie Kościoła albo na oderwaniu się od Kościoła.


Na mocy IV soboru laterańskiego, papież Innocenty III w 1215 roku nakazał przy każdej parafii i katedrze zakładać szkoły, aby przygotowywały one młodych chłopców do służby Bogu. Z czasem jednak oprócz duchownych kształcono w nich urzędników. Od XI wieku w szkołach klasztornych i katedralnych nauczali polscy duchowni. Językiem wykładowym była oczywiście łacina.


7 2 7