1. Kulę o promieniu 20cm przecięto płaszczyzną odległą od jej środka o 10cm. Oblicz Pole przekroju

2. Kulę o średnicy 18cm przecięto płaszczyzną odległą od jej środka o 5cm. Oblicz obwód przekroju

Potrzebne mi to do godziny 11.10 Bardzo proszę o pomoc

3

Odpowiedzi

2010-03-22T10:41:27+01:00
1)R-promień kuli
r-promień przekroju
R=20cm
rkwadrat=Rkwadrat-10kwadrat
rkwadrat=400-100
r=pierwiastek z300
P= Pi *pierwiastek z 300dokwadratu
P=300Picmkwadratowych

2)R-promień kuli
r-promień przekroju
R=9cm
r2=R2-5kwadrat
r2=56
r=pierwiastek z 56
Ob=2Pi*pierwiastek 56
Ob=4pierwiastki z 14 Pi
7 2 7
2010-03-22T10:56:29+01:00
2010-03-22T10:56:32+01:00
R - promień kuli
r - promień przekroju
h - odległość płaszczyzny przekroju od środka

zad.1
z tw. Pitagorasa:
h²+r²=R²
r²=20²-10²=400-100=300
P=πr²=300π

zad.2
z tw. Pitagorasa:
h²+r²=R²
r²=9²-5²=56
r=2√14
O = 2πr = 2 * π * 2√14 = 4π√14
14 1 14