Odpowiedzi

2010-03-22T12:09:43+01:00
Władza. Wszyscy do niej dążą. Ale czym jest władza? To możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na postępowanie ludzi, zmuszania do pewnych działań lub do ich zaniechania, narzucania im swojej woli itp. Można wyróżnić władzę prawomocną, znajdującą się w rękach osób postrzeganych jako uprawnione do jej sprawowania akceptowaną zarówno przez tych, którzy ją sprawują jak i przez tych, którzy jej podlegają, tę formę sprawowania władzy określa się często jako panowanie, i nieprawomocną, opierającą się na przymusie, na stosowaniu lub groźbie użycia siły w celu wymuszenia uległości. Sprawujący władzę nieprawomocną nie są wyposażeni w prawo do stosowania przymusu przez tych, wobec których go używają.

Zasadę podziału władzy w najbardziej przejrzystej postaci sformułował w XVIII wieku Monteskiusz w dziele „O duchu praw”.

Wyróżnił on trzy rodzaje władz:
1. Władzę prawodawczą, której zadaniem było stanowienie prawa,
2. Władzę wykonawczą, której zadaniem było owe prawo wykonywać
3. Władzę sądowniczą, której, zadaniem było rozstrzygać konkretne sprawy podstawie ogólnie sformowanych norm prawnych.