Czesc. Czas spadania wyliczajac w taki sposob:
s = s₀ + V₀t + at²/2
V = V₀ + at
wiemy, że ciało jeżeli upadnie to V = 0 i s = 0, a s₀=H i a=g
-H = V₀t + gt²/2
V₀ = -gt
-H = -gt × t + gt²/2
- H = -gt² + gt²/2
-H = - gt²/2
H = gt²/2
2H = gt²
2H/g = t²
tsp = √2H/g

A Teraz innym sposobem, z dynamiki.
Jeżeli Ep=Ek, to
mgh = mV²/2
H²/t² = 2gH
H/t² = 2g
H = 2gt²
t² = H/2g
tsp = √H/2g


tsp = √2H/g czy tsp = √H/2g
Dlaczego obliczając z prawa zachowania energii wynik wychodzi błędny ? Prosze o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T13:13:54+01:00
Sposób drugi:
Ep = Ek
m*g*h = m*V^2/2
2mgh= m*V^2
2gh = V^2 ; V = g*t ; V^2 = g^2
2gh = g^2*t^2 ; dzielę przez g^2
2gh/g^2 = t^2
t^2 = 2h/g
t = pierwiastek z 2h/g