Proszę Pomóżcie

Sporządź kalkulację kosztu jednostkowego oraz oblicz koszty własne w fabryce mebli:

stoły krzesła

wielkość produkcji 2000szt 10000szt
zużycie drewna na jednostkę produkcyjną 0,20 m² 0,02 m²
cena 1 m³ drewna 2000zł
czas pracy na jednostkę produkcyjną 12nh 4nh
stawka stolarzy za 1 h 10 zł
narzuty na płace 18,19 %
koszty pośrednie całej produkcji 118 238 zł


oblicz -----> załącznik tabela tj :
Materiały
płace
narzuty
koszty bezpośrednie
koszty pośrednie
koszzty własne


Proszę o rozwiązanie
Dam Naj


1

Odpowiedzi

2010-03-23T21:46:55+01:00
Stoły

materiały
1m^3 drewna- 2000 zł
zużycie jedn.-0,2m
czas pracyjedn.- 12h
stawka za 1h- 10 zł
narzut- 18%

koszt mat.
jedn.
0,2 * 2000 zł= 400zł
płaca
12h*10=120zł
narzut
120*0,18=21,6

koszty bezpośrednie
400 + 120 = 520

pośrednie
21,6

łącznie
541,6 zł

Aby obliczyć całościowe dla stołów wystarczy przemnożyć każdą daną przez całą produkcję (2000)
materiały-
400 * 2000 =800 000
robocizna
120* 2000 = 240 000
narzut
21,6 *2000 = 43 200
bezpośredni koszt
1 040 000
pośrednie
21,6 * 2000 = 43 200
łączny koszt produkcji
1 083 200 zł


A teraz krzesła
zużycie jedn.-0,02
czas roboty- 4h
stawka 1h- 10zł
narzut 19%

jednostkowo

Materiały
0,02 * 2000 = 40 zł
Płaca
4 * 10 = 40 zł
narzut
40 * 0,19 = 7,6 zł

koszt bezpośredni - 80zł
pośredni- 7,6 zł
łączny- 87,6 zł

no i cała produkcja, czyli po 4 zera do wszystkiego (10000 szt.)

materiał- 400 000zł
płaca- 400 000zł
narzut- 76 000
bezpośredni koszt- 800 000
pośredni 76 000
łączny- 876 000


No i ogółem produkcja, czyli w każdej kategorii posumować koszty krzeseł i stołów