1.Pomnóż obie strony równania przez taką liczbę aby współczynnik przy zmiennej y był równy -2
a) {2x + 5y=7
{3x - 5y=3
B) {x + y = 2
{x - y = 0
C) {x+2y = 9
{-x - 3y = 16
D) {-x + y = 5
{x + y = 5
E) { 2x=1,1y = 0,7
{0,5x + 1,1y = 4,3
F) { x - 2y = 4
{- x + 3y = 0

2.a) Oblicz, ile kosztuje bilet normalny, a ile ulgowy
b) Film Olśnienie obejrzało w kinie BAJKA 420 widzów. Dochód z biletów wyniósł 2640 zł. Obliczyłeś już ceny biletów ulgowych i normalnych. Oblicz teraz, ilu widzów kupiło bilet ulgowy, a ilu bilet normalny

Pilnie potrzebuje rozwiązania. Daje naj ! Trochę mało pkt ale więcej nie mam.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T11:48:05+01:00
A) 2x+5y=7 / -2/5
-4/5x-2y=-14/5

{3x - 5y=3 / 2/5
5/5x-2y=6/5

B) {x + y = 2 /-2
-2x-2y=-4

{x - y = 0 /2
2x-2y=0

C) {x+2y = 9 /-1
-1x-2y=-9

{-x - 3y= 16 / 2/3
-2/3x-2y=32/3

D) {-x + y = 5 / -2
2x-2y=-5/2

{x + y = 5 / -2
-2x-2y=-5/2

E) { 2x=1,1y = 0,7

{0,5x + 1,1y = 4,3 / -100
-50x-110y=-430 //:55
-50/55x-2y=-430/55

F) { x - 2y = 4

{- x + 3y = 0 / -2/3
2/3x-2y=0

Tyle wiem, przykład E) jest coś chyba nie tak zapisany.
2010-03-22T12:06:03+01:00
Zad.1
a)
2x + 5y=7|*(-⅖)
{3x - 5y=3|*⅖

0,8x-2y=2,8
1,2x-2y=1,2

b)
{x + y = 2|*(-2)
{x - y = 0|*2

-2x-2y=-4
x-2y=0

c)
{x+2y = 9|*(-1)
{-x - 3y = 16|*⅔

-x-2y=-9
-⅔x-2y=10⅔

d)
{-x + y = 5|*(-2)
{x + y = 5|*(-2)

x-2y=-10
-x-2y=-10

e)
{ 2x+1,1y = 0,7|*(-1⁹/₁₁)
{0,5x + 1,1y = 4,3|*(-1⁹/₁₁)

-3⁷/₁₁x-2y=-1³/₁₁
-¹⁰/₁₁x-2y=-7⁹/₁₁

f)
{ x - 2y = 4
{- x + 3y = 0|*(-⅔)

x - 2y = 4
⅔x-2y=0


Zad.2
a)
x - cena biletu normalnego
y - cena biletu ulgowego

3x+2y=34
x+3y=23

x=23-3y
3(23-3y)+2y=34
69-9y+2y=34
-7y=-35
y=5

x=23-3*5
x=23-15
x=8

odp: Bilet normalny kosztuje 8zł , a ulgowy 5zł.

b)
x - ilość widzów z biletem normalnym
y - ilość widzów z biletem ulgowym

x+y=420
8x+5y=2640

x=420-y
8(420-y)+5y=2640
3360-8y+5y=2640
-3y=-720
y=240

x=420-240
x=180

odp: Bilet normalny kupiło 180 widzów , a ulgowy 240 widzów.