Proszę o pomoc ! W książce nic nie ma, a nauczycielka nic o tym nie mówiła.

Rysunek techniczny jest wykonywany zgodnie z określonymi zasadami, czyli jest.....uzupełnij.......Podstawowym arkuszem do sporządzania rysunku technicznego jest arkusz A4, którego wymiary wynoszą 210x297mm.Najgrubszą linią ciągłą w rysunku technicznym, która wyznacza zarys przedmiotu , jest linia ....uzupełnij.... Ograniczają ją linie prostopadłe do niej, oznaczające długość krawędzi , czyli linie......uzupełnij....Linie te mogą być zakończone .....uzupełnij.....lub ......uzupełnij....Rysuje się ją........uzupełnij......do wymiarowanego odcinka . Liczby wymiarowe podaje się w milimetrach bez podawania jednostki.Umieszcza się je .....uzupełnij...... linii wymiarowej i ponad nią.Należy pamiętać, że linie wymiarowe ......uzupełnij..... się przecinać, w przeciwieństwie do linii pomocniczych, które mogą się przecinać.

Trochę sam uzupełniłem ale leń ze mnie...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T15:29:23+01:00
1. Znormalizowany

2. krawędziowa

3.Wymiarowe

4
(nie znalazłem)
5

6. Prostopadle

7. Na środku

8. Nie mogą