1) Pole trapezu jest rowne 792cm²,wysokosc ma 24cm. Oblicz dł. podstaw jezeli pozostaja one w stosunku 5:6.

2)Trojkat prostokatny ma przyprostokatne o dl. 9 i 12cm oraz przeciw prostokatna o dl.15cm. Podaj dł.wszystkich wysokosci tego trojkata.

2

Odpowiedzi

2010-03-22T11:56:04+01:00
1.czyli po prostu w kwadrat jest wpisane koło o promieniu r =½ boku kwadratu
r=½a
pole kwadratu =a²
pole koła = πr²=π×(½a)²=¼a²π=¼a²×3,14=≈0,785a²
stosunek pola kwadratu do pola koła =a²:0,785a²≈1,27
2.P=12*9/2=54
54=15h/2
108=15h
h=7,2
odp. Wysokości mają długość 9, 12 i 7,2 cm
2010-03-22T12:04:18+01:00
A.)
P=792 cm kwadratowe
p=1/2(a+b)h
5x- krótsza podstawa =5 razy 6= 30
6x dłuższa podstawa= 6 razy 6=36
p=1/2(5x+6x)24
792=12 razy 11x
792=132x
132x=792/:132
x=6
b.)
a=9
ha=12
b=12
hb=9
c=15
hc=7,2


P=1/2ab
P=1/2*9*12
p=54
54=1/2*15*h
54=7,5h
7,5h=54/:7,5
h=7.2
Odp wysokości to: 9, 12 i 7,2