Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T12:18:05+01:00
Reformy Sejmu wielkiego:
- powiększenie armii początkowo do 100 a ostatecznie do 65 tys. żołnierzy
- wprowadzenie podatków na utrzymanie wojska w wysokości 10% z majątków szlacheckich i 20% z majątków duchownych
-uchwalenie praw o miastach
Usrój Polski bardzo się zmienił po uchwaleniu konstytucji 3 Maja. Konstytucja znosiła wolną elekcję i wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła liberum veto, mocniej wiązała polskę i Litwe. Wprowadzała wspólny skarb i wojsko. Ograniczała przywileje szlachty. Wprowadzała Urząd Straż Praw, który był organem władzy wykonawczej. Zwiększała prawa części mieszczan i brała pod opiekę chłopów.
2 5 2
2010-03-22T13:12:55+01:00
Sejm zwołany w jesieni 1788r. do Warszawy obradował do 1792 r.W październiku sejm uchwalił aukcję wojska do 100 tys. żołnierzy. Po rozpoczęciu obrad sejmowych nastąpiło obalenie Rady Nieustającej i ostateczne zerwanie z Rosją. W marcu 1790 r. podpisano sojusz prusko-polski.
Sejm w podwojonym składzie przystąpił do dalszych obrad- 24 marca 1791 r. uchwalił tzw. prawo o sejmikach, w którym powtórzono decyzje zapadłe na sejmikach z 1790 r.; 18 kwietnia 1791 r. prawo o miastach królewskich - mieszczanie otrzymali nietykalność osobistą, prawo do posiadania dóbr ziemskich, dostęp do urzędów i godności, miasta otrzymały samorząd miejski, szlachta otrzymała możliwość zajmowania się handlem i obejmowania urzędów miejskich bez obaw o utratę przywilejów. Ustawa o miastach królewskich jak i ustawa o sejmikach stały się częścią składową tekstu Konstytucji 3 maja.
Przygotowania nad ustawą trwały dłuższy czas. Decydujący wpływ na ostateczny tekst konstytucji mieli król Stanisław August, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
Ustawa rządowa - Konstytucja 3 maja była drugą na świecie a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą, kończyła okres Rzeczypospolitej oświeconej. Uchwalona samodzielnie przez Polaków, bez ingerencji w nasze sprawy z zewnątrz, była próbą zerwania więzów zależności od obcych mocarstw.
Konstytucja wprowadziła w Rzeczypospolitej wolność wyznania. Ustrój polityczny, był oparty na trójpodziale władzy.Władza ustawodawcza - sejm i senat, parlament jako najwyższy organ władzy wybierany na dwa lata, sejm zwoływany przez króla lub marszałka sejmowego, zniesienie liberum veto i konfederacji.
Król zgodnie z konstytucją powoływał ministrów pod kontrolą sejmu, musieli każde swoje rozporządzenie własnoręcznie podpisywać - odpowiedzialność przed sejmem. Sądownictwo, szczególnie miejskie, zostało usprawnione. Podobnie jak komisje i urzędy, sądy były organami kolegialnymi. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom ziemiańskim. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Uchwalenie Konstytucji 3 maja otwiera w Rzeczypospolitej okres monarchii konstytucyjnej.
2 4 2