1.Energia kinetyczna i potencjalna:
-definicje
-wzór i objaśnienie
-przykłady
2.Zasada zachowania energi mechanicznej.
3.Praca i moc prądu elektrycznego
-wzór(na pracę i moc)
4.Na czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
5.Spodoby wzbudzania prądu indukcyjnego.
6.Zasada działania prądnicy i transformatora.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T12:37:44+01:00
1.
energia kinetyczna to energia ciała, wynikająca z jego ruchu.

Ek=½mv²
m-masa
v-prędkość liniowa

Energia potencjalna jest to energia jaką posiada element umieszczony w polu potencjalnym.

E=mgh
m-masa
g-przyspieszenie ziemskie
h-wysokość