Odpowiedzi

2010-03-22T12:22:03+01:00
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o boku długości 5.Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca.

L=5
2πr=5
πr=2,5
r=0,796

Pc = 2Pp + Pb = 2(πr²) + 5² = 3,979 + 25 = 28,979

V= Pp * H ≈ 2* 5 = 10
3 3 3
2010-03-22T12:30:49+01:00
V=? Pc=?
h=5
r=(1/2)*h
r=5:2
r=2,5
V=pi * r^2*h
V=(2,5)^2*5*pi
V=31,25 *pi
Pc=2*pi*r(r+h)
Pc=2*pi*2,5*(2,5+5)
Pc=2*pi*2,5*7,5
Pc=2*pi*18,75
pc=37,5*pi
3 3 3