1. Podłoga w kuchni zamku jest kwadratem o boku długości 4 m. Ile płytek w kształcie kwadratu o boku długości 20 cm potrzeba do wyłożenia całej podłogi?
a)25
b)100
c)200
d)400
2. Do zamku przywieziono skrzynie z mięsem. w 7 skrzyniach było po 156 sztuk drobiu, a w ósmej była wieprzowina. Wieprzowiny było o dwie trzecie mniej niżdrobi. Ile w sumie sztuk mięsa przywieziono do zamku?

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-03-22T12:36:06+01:00
1.
a₁ - długość boku kwadratu (kuchni)
P₁ - pole kwadratu (powierzchnia kuchni)
a₂ - długość boku kwadratu (płytki)
P₂ - pole kwadratu (powierzchnia płytki)

a₁ = 4 m
a₂ = 20 cm = 0,2 m

P₁ = a₁²
P₁ = 4² = 16 m²
P₂ = a₂²
P₂ = (0,2)² = 0,04 m²

P₁ / P₂ = 16 : 0,04 = 400

Odp. Do wyłożenia całej podłogi kuchni potrzeba 400 płytek, czyli odp. d.

2.
x - ilość sztuk drobiu
y - ilość sztuk wołowiny
z - ilość sztuk mięsa

x = 7 * 156 = 1092
y = x - ⅔*x = ⅓*x = ⅓* 1092 = 364

z = x + y
z = 1092 + 364 = 1456

Odp. Do zamku przywieziono 1456 sztuk mięsa.