ZAD.1.
Wyjaśnij, dlaczego w nabłonku węchowym występuje duża liczba komórek nerwowych.
ZAD.2.
a) na czym polega adaptacja zmysłow węchu i smaku?
b) W jakich sytuacjach należy szczególnie pamiętać o zdolnościach adaptacyjnych zmysłu węchu?

1

Odpowiedzi

2012-02-04T15:41:31+01:00

1. dlatego że znajduje sie tam narząd zmysłu - węchu, więc musi byćw tym miejscu durza liczba receptoruw węchowych czyli komurek nerwowych

2.

a ) zmysł węchu adaptuje sie w ten sposub że odbiera wrażenia węchowe za pomocą rzęsek w receptorach węchowych i odbierany węch jest rozpuszczany najpierw w śluzie ktury oblepia receptory węchowe

zmysł smaku adaptuje sie tak ze receptory smaku leżą na języku w kubkach smakowych i są rozmieszczone w różnych miejscach w zalerzności od typu smaku jaki odbierają ( smak słodki , słony, goszki i kwaśny )

b) w sytuacjach zagrorzenia np. przy wyczuciu gazu receptory węchowe bardzo szybko sie przyzwyczajają do zapachu, ktury przestajemy odczuwać

smak łatwo oszukać lub nie rozpoznać, jedząc żywność np. przeterminowaną, zatrutą czymś

26 2 26