Bardzo proszę o pomoc:
1. Zapisz w postaci równań.
a) Liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71.
b) O liczbie x wiemy, że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymujemy liczbę o 25 większą od x.
c) Liczba x ma tę własność, że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 50 % większą od x.
2. Zapisz odpowiednie równania:
a) Marek zebrał m kg makulatury, Jola o 3 kg więcej, a Ela 3 razy więcej niż Marek. Razem zebrali 28 kg makulatury.
b) W skarbonce jest x pięćdziesięciogroszówek, o 10 więcej 20- groszówek, razem 14,60 zł.
c). W ciągu 3 dni wędrowiec przeszedł x kilometrów. Pierwszego dnia przeszedł 1/4 (jedną czwartą) trasy, drugiego dni o 6 km więcej, a trzeciego dnia o 10 km więcej niż drugiego.
3. Zapisz odpowiednie równania:
a) Pan Rozrzutny miał x zł oszczędności. W poniedziałek wypłacił 25 % całej kwoty, we wtorek 60 zł więcej niż w poniedziałek i na koncie zostało 20 zł.
b) W sadzie rośnie x drzew. Grusze stanowią 25% wszystkich drzew, 75 % pozostałych drzew to jabłonie, resztę stanowi 9 śliw.

Błagam, muszę to mieć na jutro - daje najj.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T12:56:34+01:00
1. Zapisz w postaci równań.
a) Liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71.
x-6=71

b) O liczbie x wiemy, że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymujemy liczbę o 25 większą od x.
6x+5=x+25

c) Liczba x ma tę własność, że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 50 % większą od x.
6x-90=0,5x

2. Zapisz odpowiednie równania:
a) Marek zebrał m kg makulatury, Jola o 3 kg więcej, a Ela 3 razy więcej niż Marek. Razem zebrali 28 kg makulatury.
m+3+m+3m=28

b) W skarbonce jest x pięćdziesięciogroszówek, o 10 więcej 20- groszówek, razem 14,60 zł.
0,05x+0,2(x+10)=14,60

c). W ciągu 3 dni wędrowiec przeszedł x kilometrów. Pierwszego dnia przeszedł 1/4 (jedną czwartą) trasy, drugiego dni o 6 km więcej, a trzeciego dnia o 10 km więcej niż drugiego.
1/4x+6+1/4x+10+6+1/4x=x

3. Zapisz odpowiednie równania:
a) Pan Rozrzutny miał x zł oszczędności. W poniedziałek wypłacił 25 % całej kwoty, we wtorek 60 zł więcej niż w poniedziałek i na koncie zostało 20 zł.
0,25x+60+0,25x+20=x

b) W sadzie rośnie x drzew. Grusze stanowią 25% wszystkich drzew, 75 % pozostałych drzew to jabłonie, resztę stanowi 9 śliw.
0,25x+0,75x+9=x
72 3 72
2010-03-22T12:57:52+01:00
1. Zapisz w postaci równań.
a) x - 6 = 71
b) 6x + 5 = x + 25
c) 6x - 90 = 3/2 x

2. Zapisz odpowiednie równania:
a) Marek - m
Jola - m + 3
Ela - 3m
m + m + 3 + 3m = 28
b) 0,5x + 0,2(x + 10) = 14,6
c) I dzień - 1/4x
II dzień - 1/4x + 6
III dzień - 1/4x + 6 + 10
1/4x + 1/4x + 6 + 1/4x + 6 + 10 = x

3. Zapisz odpowiednie równania:
a) poniedziałek - 1/4x
wtorek - 1/4x + 60
x - 1/4x - 1/4x + 60 = 20

b) W sadzie rośnie x drzew. Grusze stanowią 25% wszystkich drzew, 75 % pozostałych drzew to jabłonie, resztę stanowi 9 śliw.
grusze - 1/4x
jabłonie - 3/4 * (x - 1/4x)
śliw - 9
x - 1/4x - 3/4 * (x - 1/4x) + 9 = x
16 4 16
2010-03-22T13:04:09+01:00
1.
a) Liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71.
x-6=71

b) O liczbie x wiemy, że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymujemy liczbę o 25 większą od x.
x*6+5=x+25

c) Liczba x ma tę własność, że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 50 % większą od x.
x*6-90=x+50%*x
6*x-90=1,5*x

2.
a) Marek zebrał m kg makulatury, Jola o 3 kg więcej, a Ela 3 razy więcej niż Marek. Razem zebrali 28 kg makulatury.
m- makulatura [kg]
28 [kg]= m [kg]+(m+3) [kg]+ 3*m [kg]
28= m+(m+3)+3*m

b) W skarbonce jest x pięćdziesięciogroszówek, o 10 więcej 20- groszówek, razem 14,60 zł.
x*0,50+(x+10)*0,20=14,60

c). W ciągu 3 dni wędrowiec przeszedł x kilometrów. Pierwszego dnia przeszedł 1/4 (jedną czwartą) trasy, drugiego dni o 6 km więcej, a trzeciego dnia o 10 km więcej niż drugiego.
3 dni - x km
x=(1/4)*x+[(1/4)*x+6]+{[(1/4)*x+6]+10}
x=(3/4)*x+22

3.
a) Pan Rozrzutny miał x zł oszczędności. W poniedziałek wypłacił 25 % całej kwoty, we wtorek 60 zł więcej niż w poniedziałek i na koncie zostało 20 zł.
x-0,25*x-0,25*x-60=20

b) W sadzie rośnie x drzew. Grusze stanowią 25% wszystkich drzew, 75 % pozostałych drzew to jabłonie, resztę stanowi 9 śliw.
x=0,25*x+0,75*(0,75*x)+9
15 3 15