1. Schrony są budowane w czasie pokoju, ale służą do…….
2. Do schronu każdy musi wziąć ze sobą…….. . Ponadto w miarę możliwości powinien mieć jeszcze……..
3. Opisz zasady zachowania się w schronie i budowlach ochronnych.
4. Ukrycia zapewniają ochronę przed……
5. Ukrycia muszą być wyposażone w: ……
6. Szczeliny przeciwlotnicze chronią przed…… , ale nie zabezpieczają przed…………………….
7. Ewakuacja to………………………………. . Może być ona………………. . Ewakuacja jest, jeżeli……………. . Doraźna……….. to …………………. .
8. Przed ewakuacją mieszkańcy opuszczający teren zamieszkania muszą: …………………

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:16:03+01:00
1. zapewnienia podczas wojny ochrony przed bronią konwencjonalną, jądrową , biologiczna i chemiczną.
2.
- podstawowe środki higieny
-koce, lekarstwa,które się przyjmuje, wyżywienie,ciepłe ubrania, środki higieny, środki ochrony dróg oddechowych i skóry, dokumenty!,środki opatrunkowe, zapas żywności i wody, latarkę.
3.-----
4.środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, BST i TSP
5.ławki do siedzenia, zapasy żywności i wody do picia, sprzęt gaśniczy i do odgruzowania, apteczkę z lekami i środkami opatrunkowymi, oświetlenie akumulatorowe lub latarki na baterię.
6.falą uderzenia promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz silą rażenia broni konwencjonalnej. Mogą stanowić zabezpieczenie przed pyłem promieniotwórczym, środkami biologicznymi i trującymi , ale nie zabezpieczają przed środkami masowego rażenia.
7. ewakuacja to zbiorowy środek ochrony ludności. Jest to wyprowadzenie ludności z budynku i miejsca zagrożenia. Może być ona planowa gdy jest przewidywana i planowana przez służby obrony cywilnej. Ewakuacja jest jeżeli są nieuniknione działania zbrojne w czasie wojny, spodziewany wybuch wojny, klęski żywiołowe itp.
Doraźna ewakuacja to natychmiastowe przemieszczanie ludności, gdy niebezpieczeństwo wystąpiło nagle i bezpośrednio zagroziło życiu oraz zdrowiu znajdującym się na danym terenie osób.
36 3 36