Scharakteryzuj możliwe intereakcje między populacjami. Podziel je na antagonistyczne oraz nieantagonistyczne.Dobierając po dwa symbole:)-korzystne, :|-obojętne, :(-niekorzystne. Opisz wymienione inereakcje. tabelki: Komensializm, protokoperacja, symbioza, drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja miedzygatunkowa

1

Odpowiedzi

2010-03-23T15:31:40+01:00
Antagonistyczne: drapieżnictwo +,- (jeden kozysta drugi odnosi starty), pasożytnictwo+,- (jeden kozysta drugi odnosi straty), konkurencja międzygatunkowa-,- (konkuruja o zasoby środowiska np. swiatło), amensalizm+,- wydzielanie subst utrudniajacych zycie dla 2 gatunku
Nieantagonistyczne: mutualizm+,+ (nie moga bez siebie życ, protokooperacja+,+ (oboje maja korzyśc ale nie jest nieodzowna), komensalizm+,0 (jeden korzysta drugiemu to nie szkodzi), neutralizm0,0 brak wpływu