Scharakteryzuj możliwe intereakcje między populacjami. Podziel je na antagonistyczne oraz nieantagonistyczne. Dobierając po dwa symbole :)-korzystne, :|-obojętne, :(-niekorzystne, opisz wymienione inereakcje: to są tabelki;
-komensializm
-protokooperacja
-symbioza
-drapieżnictwo
-pasożytnictwo
-konkurencja między gatunkowa

1

Odpowiedzi

2010-03-22T13:37:59+01:00
NIEANTAGONISTYCZNE
komersjalizm : to oddzialywanie, ktore przynosi kozysci jednemu organizmowi, a nie wywiera wplywu na drugi organizm np.: samica róznanki i małże
;) ;|
protokooperacja:oddziaływanie oparte na obustronnych korzysciach. zazwyczaj jest ono okkresowo np.: pustelnik i ukwiał
;) ;|
Mutualizm (symbioza ): oddziaływanie miedzy 2 gatunkami, ktore przynosi kozysci kazdej z nich i nie moga one zyc oddzielnie np.: storczyki i grzyby
;) :)

ANTAGONISTYCZNE
konkurencja : populacje rywalizuja o zasoby srodowiska np.: kwiaty na łace
;| :(
drapieznictwo : populacja 1 gaunku dziala na szkode 2 gatunku i nie moze bez nigo zyc. np.: wszystkie zwierzeta miesozerne
;) :(
Pasozytnictwo: 1 z organizmow zyje kosztem 2 np.: kleszcze
;) ;|


chyba o to chodzilo ;)