Help! 1)
Rozwiąż układ równań(metodą przeciwnych wspólczynnikow lub podstawiania)
-3x+2y=-7
3x+2y=1
2)Napisz rownanie prostej równoległej do prostej y=3x+8 przechodząca przez punkt A(3,1)
3)Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=-⅔x+3 przechodzącej przez punkt A(3,5)

2

Odpowiedzi

2010-03-22T13:30:11+01:00
1.
4y = -6/4
y=-1,5

3x -3=1
3x= 4/3
x= 4/3

2.y=12
3.y=4
2010-03-22T13:55:53+01:00
-3x+2y=-7
3x+2y=1

4y=-6/:4
y=-6/4 czyli -3/2
teraz podstawiamy do pierwszego równania
-3x+2*(-3/2)=-7
-3x-3=-7
-3x=-7+3
-3x=-4/:(-3)
x= 4/3

odp. x=4/3 y=-3/2

2
y=3x+8 do niej prosta równoległa to y=3x+b
teraz przechodząca przez punkt A(3,1) to:
naszym x=3 y=1
podstawiamy to prostej równoległej
1=3*3+b
-b=9-1
-y=8/:(-1)
y=-8
Równanie prostej równoległej to y=3x-8

3
y=-⅔x+3 do niej prosta prostopadła to y=3/2x+b
teraz przechodząca przez punkt A(3,5) to:
x=3 y=5
podstawiamy to prostej prostopadłej
5=3/2*3+b
-b=9/2-5
-b=-1/2/:(-1)
b=1/2
Równanie prostej równoległej to
y=3/2x+1/2