Odpowiedzi

2010-03-22T13:38:46+01:00
1. Plany budowy elektrowni jądrowej w miejscu zlikwidowanej już wsi Krotoszyno, od początku nie były aprobowane przez społeczeństwo. Ówczesny Minister Przemysłu Tadeusz Syryjczyk uważa, iż oprócz protestów Lecha Wałęsy, Krzysztofa Skiby, wielu organizacji ekologicznych i opinii publicznej, na zaprzestanie budowy w 1990 roku miały też wpływ takie czynniki jak: wątpliwa rentowność w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych czy niejednoznaczność kwestii bezpieczeństwa.
Uważam, że mimo straty ogromnej sumy pieniędzy zainwestowanej w projekt elektrowni i późniejszych konsekwencji jej zamknięcia (m.in. przystosowwanie Jeziora Żarnowieckiego do istnienia w 10*C większej temperaturze wywołanej przez zastosowanie tzw. otwartego układu chłodzenia w elektrowni) była to dobra decyzja. Szczególnie iż 4 lata przed zamknięciem budowy miała miejsce katastrofa w Czarnobylu, która pozostawiła zniszczenia do dnia dzisiejszego. Gdyby taka katastrofa miała miejsce w Żarnowcu, pole jej zniszczenia objęła by procentowo większy obszar Polski niż na dawnych terenach Rosji.
2010-03-22T13:47:24+01:00
-jedno z poważniejszych źródeł emisji zanieczyszczenie atmosfery poprzez bardzo drogi transport
-radioaktywne pary, które przedostają się do środowiska zawierają pierwiastki promieniotworcze
-wysoki koszt budowy wiąże się z większym użyciem wody do chłodzeniareaktorów
-trudny do rozwiązania problem skłądowania odpadów
-widmo możliwości awarii reaktora

nie tylko w Polsce ogranicza się rozwój energetyki jądrowej. Po katastrofie w Czarnobylu, gdzie śmierć poniosło kilka tysięcy ludzi , a wiele osób choruje do dziś kraje, głownie zachodnie, nie planują budowy nowych elektrowni. Niemcy nawet zobowiązały się do stopniowego ograniczenia i wyłączania reaktorów.