Odpowiedzi

2009-10-29T12:06:10+01:00
Nazwa epoki wywodzi sie od łacińskiego słowa ROMANTICUS co oznacza niezwykły.
Najważniejsze idee romantyzmu
- kult ruin i pamiątek, bunt wobec teraźniejszości, dążenie do radykalnego przeobrażenia świata, nawet na drodze krwawej rewolucji
- Najbliższą romantyzmowi epoką jest sredniowiecze, a także sarmacki barok, pogańska Litwa, słowiańszczyzna przed chrześcijaństwem
- Romantyków pociąga świat tajemniczy, szukaja drogi do zaświatów, cechą religijności romantycznej jest łączenie elementów różnych religii
- irracjonalizm -> kult uczucia i fantazji, nieufność wobec rozumu, dystans do nauki
- bohater romantyczny -> człowiek osamotniony, nieszczęśliwy, skłócony z otoczeniem, indywidualista, wrażliwy, oddany wielkiej idei, wybiera samotną ofiarę
- naród rozumiany jako duchowa wspólnota ustanowiona przez Boga
- W myśleniu historii Polska jest uważana za naród wybrany, przeciwstawiona zachodowi
- poeta przedstawiony jako wieszcz, duchowy przewodnik narodu, sam ustanawia granice swej sztuki
- przyroda przedstawionaw sposób tajemniczy, pełna ożywienia, symboliki, ponura
- utwory cechuje luźna kompozycja, fragmentaryczność, symbolika, wieloznaczność
- zainteresowanie moralnością, kulturą i obyczajowościa ludu
- orientalizm -> fascynacja obyczajami, kultura i jezykiem wschodu, uzywano słów pochodzących zjęzyka perskiego, arabskiego itp.

Gatunki romatyzmu
- powieść epistolarna
- ballada
- oda
- dramat romantyczny
- sonet

Dzieła:
"Cierpienia młodego Wertera" J.W. Goethe
"Faust" J.W. Goethe
"Ballady i romanse" A. Mickiewicza
"Sonety krymskie" A. Mickiewicza
"Dziady" A. Mickiewicza
"Konrad Wallenrod" A. Mickiewicza
"Pan Tadeusz" A. Mickiewicza
"Kordian" J. Słowackiego
19 4 19