1
W odległości r=3rz (gdzie rz promień Ziemi) umieszczono ciało, którego ciężar na powierzchni ziemi wynosi 450 N. Jaki będzie ten ciężar w odległości r?

2
Korzystając z prawa powszechnego ciążenia oblicz masę Ziemi.
(mam zapisane : F=G[(m₁*m₂):r²] G=6,67*10⁻¹¹ (N-m²):kg² )

Proszę was o czytelne obliczenia :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T14:45:41+01:00
Fz = 450 N ; ciężar ciała na Ziemi
r = 3Rz ; zwiększono odległość trzykrotnie
znaczek^ = do potęgi .....
prawo powszechnego ciążenia :
F = Gm1*m2/r^2
F1 = Gm1*m2 / (3Rz)^2
F1 = Gm1*m2 / 9 Rz
siła oddziaływania zmniejszy się 9 razy
F = 450 N/9 = 50 N
ciężar ciał będzie wynosił 50 N
zad. 2.
Rz = 6400 km = 64*10^5 m (sprawdź czy tyle wynosi promień Ziemi?)
G = 6,67 *10^-11 N*m^2/kg^2
g = 10 m/s^2
m1 = Mz ; (Mz = masa Ziemi, r = Rz = promień Ziemi)

F1 = GMz*m /Rz^2
F2 = m*g
F1 = F2
m*g = GMz*m/Rz^2
m*g*Rz^2 = GMz*m ; dzielę obustronnie przez m
g*Rz^2 = GMz
Mz = g*Rz^2/G

Mz = 10 m/s^2 *(64 *10^5 m)^2/6,67 *10^-11 N*m^2/kg^2
Mz = 6140,9 *10 ^21 kg

jednostki:
Mz = [m/s^2 *m^2 / N*m^2/kg^2] =[ kg]
[N ]= [kg*m/s^2]