Rozwiąż równania i sprawdź otrzymany wynik ;)

a) -5x + 4 = x - 8
b) -2x - 7 = 2x - 7
c) -7x + 5 = 11x + 41
d) 36x - 14 + 14x - 36
e) 3x - 4 = 4x
f) 3x + 9 = - 3x + 9
g) -27x + 1 = 2x + 59
h) 45x - 19 = 19x - 45
i) 82x - 9 = - 18x + 1

Wszystkie te przykłady znajdują się w zeszycie ćwiczeń numer I ( Matematyka 2001 , klasa VI , dla szkoły podstawowej )

3

Odpowiedzi

2010-03-22T14:15:18+01:00
Odpowiedzi w zalaczniku a przkklad d nie ma byc tam znaku = ?
2 3 2
2010-03-22T14:15:57+01:00
A) -5x + 4 = x - 8
-5x-x=-8-4
-6x=-12 /:(-6)
x=2

spr.
-5* 2+4=2-8
-10+4=-6
-6=-6

b) -2x - 7 = 2x - 7
-2x-2x=-7+7
-4x=0 /:(-4)
x=0

spr.
-2*0-7=2*0-7
-7=-7

c) -7x + 5 = 11x + 41
źle ułożone rownani bo spradzenie nie chce wyjść (a gdyby nawet to x=2)

d) 36x - 14 + 14x - 36
nie ma tu znaku "="

e) 3x + 4 = 4x
3x-4x=4
-x=4 /:(-1)
x=4

spr.
3*4+4=4*4
16=16

f) 3x + 9 = - 3x + 9
równanie sprzeczne
3x+9 nie może równać się -3x+9

g) -27x + 1 = 2x + 59
-27x-2x=59-1
-29x=58 /:(-29)
x=2

-27*2+1=2*2+59
-54+1=4+59
-53 nie rowna się 63
równanie sprzeczne

To jest chore pozmyślałes sobie przykłady i tyle ;/
3 4 3
2010-03-22T14:17:42+01:00

a) -5x + 4 = x - 8
-5x-x=-8-4
-6x=-12 |: (-6)
x=2
b) -2x - 7 = 2x - 7
2x+2x=7+7
4x=14 |:4
x=3½
c) -7x + 5 = 11x + 41
-7x-11x=41-5
-18x=36 |: (-18)
x=(-2)
d) 36x - 14 = 14x - 36
36x-14x=14-36
22x=-22 |:22
x=(-1)
e) 3x - 4 = 4x
3x-4x=4
-x=4 |:(-1)
x=(-4)
f) 3x + 9 = - 3x + 9
3x+3x=9-9
6x=0
g) -27x + 1 = 2x + 59
-27x-2x=59-1
-29x=58 |:(-29)
x=(-2)
h) 45x - 19 = 19x - 45
45x-19x=19-45
16x=-16 |:(-16)
x=1
i) 82x - 9 = - 18x + 1
82x+18x=1+9
100x=10 |:100
x=0,1

1 5 1