Odpowiedzi

2009-10-27T23:16:47+01:00
2=x₀ 7=y₀ -2=x₁ 1=y₁ podstawiasz pod wzór y-y₀=[y₁-y₀]:[x₁-x₀]×x-x₀ czyli y-7=[1-7]:[-2-2][x-2] y-7=-6:-4×[x-2] y-7=1,5x-3 y=1,5x+4 to jest twoje równanie srednicy okręgu
2009-10-27T23:40:33+01:00
Y =ax+b A(2,7) B(-21)

układ równań
7 =2a+b
1 =-2a +b

2b =8
b =4

7 =2a+4
a=2/3

y =2/3x+4 (wzór prostej przechodzącej przez punkty A i B
S[(2-2)/2,(7+1)/2]
S(0,4) (środek okregu)
/AS/ = √(0-2)²+(4-7)² = √4+9 = √13
r =√13
(x-a)²+(y-b)² =r² [równanie okręgu o środku w punkcie (a,b)

(x-0)²+(y-4)² =13
1 5 1