Odpowiedzi

2010-03-22T14:31:17+01:00
Tu masz po Polsku a na dole jest po angielsku:

Przykładowe podanie o pracę

Warszawa, dnia 15.08.08r.

Jan Kowalski
ul. Kolejowa 15/36
00- 810 Warszawa
tel. (0-22) 344-27-11

Dyrektor
Hotelu “Merida”
ul. Wymyślna 13/44
00- 810 Warszawa

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Pańskim hotelu “Merida” na stanowisku recepcjonisty.

Posiadam doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach, odbyłem także staż w hotelu “Millenium”. Chciałbym pracować w hotelarstwie, a moje zainteresowania i doświadczenia zawodowe uzasadniają ten wybór.

Z przyjemnością spotkam się z Panem, aby przedyskutować możliwość mojego zatrudnienia.

Z poważaniem

Jan Kowalski

Załączniki:

1. Życiorys zawodowy

2. Kwestionariusz osobowy
PO ANGIELSKU:

Example for a job

Warsaw, 15.08.08r.

John Doe
st. Station 15/36
00 - 810 Warsaw
tel (0-22) 344-27-11

Director
Hotel "Merida"
st. Sophisticated 13/44
00 - 810 Warsaw

Please feel free to take me to work in your hotel "Merida" as a receptionist.

I have experience in working in similar positions, and I had an internship at the hotel "Millennium". I would like to work in the hotel, and my interests and professional experience justifies this choice.

We are happy to meet with you to discuss the possibility of my employment.

Sincerely,

John Doe

Attachments:

1. CV

2. Personal questionnaire
2010-03-22T14:38:09+01:00
(nazwa firmy / restauracji)
(adres firmy)
(data)


Dear Sir
I am applying for a job of a cook,I am a graduate of University of London,I am Studied cooking so I'm very well acquainted with all aspects of preparing meals and desserts,As shown in my CV, I have already worked for the best restaurants in the world.and Where I proved trustworthy.I enjoy working in challenging environment. especially when they are demanding customers who wish to have all sorts of dishes, of course, I like to learn new ones.so I think I will be very effective and efficient in my work for your restaurant .


(zwrot grzecznościowy)
(twoje imię)