1.Rozwiąż test dotyczący cech estrów.Podkreśl prawidłowe dokończenia stwierdzeń , a umieszczone przy nich litery - czytane kolejno - utworzą hasło.Napisz wyjaśnienie hasła.
1.Ester to produkt reakcji :
e)zobojętnienia
t)estryfikacji
z)hydrolizy

2.Estry występują :
u)w ropie naftowej
ł)w kwiatach i owocach
n)w wodzie mineralnej

3.Nazwa estru składa się z dwóch wyrazów :
u)wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu
h)wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu
o) wyraz pierwszy związany jest z nazwą alkoholu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od kwasu

4.Grupa funkcyjna estrów nosi nazwę:
l)hydroksylowej
p)karboksylowej
s)estrowej

5.Ester o wzorze sumarycznym C2H5COOCH3 nosi nazwę :
w)etanianu metylu
z)propanianu metylu
k) metanianu propylu

6.W reakcji otrzymywania estrów bierze udział stężony kwas siarkowy (VI), ponieważ :
c)jest silnie higroskopijny przez co zwiększa wydajność reakcji otrzymywania estru
e)jest higroskopijny przez co zmniejsz wydajność reakcji otrzymywania estru
i)opóźnia reakcję chemiczną

7.Estry znalazły zastosowanie :
r)w produkcji nawozów sztucznych
z)w produkcji mydeł,perfum,wód kwiatowych jako substancje zapachowe
d)jako substancje bakteriobójcze

8.Pod wpływem wody estry:
g)dobrze się rozpuszczają
c)ulegają reakcji zobojętniania
e) ulegają reakcji hydrolizy

2

Odpowiedzi

1. t
2. ł
3. u
4. s
5. z
6. c
7. z
8. e

TŁUSZCZE- zwyczajowa nazwa grupy lipidów i estrów glicerolu oraz kwasów tłuszczowych.
58 4 58
Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.Ester to produkt reakcji :
t)estryfikacji

2.Estry występują :
ł)w kwiatach i owocach


3.Nazwa estru składa się z dwóch wyrazów :
u)wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu

4.Grupa funkcyjna estrów nosi nazwę:
s)estrowej

5.Ester o wzorze sumarycznym C2H5COOCH3 nosi nazwę :
z)propanianu metylu

6.W reakcji otrzymywania estrów bierze udział stężony kwas siarkowy (VI), ponieważ :
c)jest silnie higroskopijny przez co zwiększa wydajność reakcji otrzymywania estru

7.Estry znalazły zastosowanie :
z)w produkcji mydeł,perfum,wód kwiatowych jako substancje zapachowe

8.Pod wpływem wody estry:
e) ulegają reakcji hydrolizy

TŁUSZCZE - estry wyższych kwasów karboksylowych(tłuszczowych) i glicerolu
112 4 112