Odpowiedzi

2010-03-22T15:09:58+01:00
Praca jest najważniejszą częścią życia Stephena
Hawkinga, ale większość ludzi jest w stanie
zrozumieć jej wyniki wyłącznie w uproszczonej,
obrazkowej formie. Próba Hawkinga
przekazania ludziom swej wizji całego świata
za pośrednictwem książki została uwieńczona
sukcesem.
Z pewnością wiele egzemplarzy Krótkiej
historii czasu7 nigdy nie zostało przeczytanych
i spoczywa na półkach jako modna ozdoba,
ale też wielu – miliony być może – czytelników
dowiedziało się dzięki niej czegoś więcej
o Wszechświecie, w którym wszyscy żyjemy.
Samą tą książką Hawking dokonał zdumiewającego
wyczynu, jakim jest uwrażliwienie
sceptycznej8 publiczności i jeszcze bardziej
sceptycznych środków masowego przekazu na
piękno nauki, która przecież leży u podstaw
rozwoju naszego społeczeństwa oraz stanowi
o przyszłości naszej cywilizacji. Nowy renesans
popularyzacji nauki jest w dużym stopniu zasługą
Hawkinga.
Ale przede wszystkim, bardziej niż ogromny
sukces literacki, bardziej nawet niż osiągnięcia
naukowe, liczy się triumf ludzki, sam fakt
przeżycia, siła ducha pozwalająca na dokonanie
czynów, o jakich większość z nas nawet nie
marzy. Istnieją opinie, że Stephen Hawking
zawdzięcza swoje osiągnięcia dramatycznym
okolicznościom, w jakich się znalazł, ale takie
opinie są zaprzeczeniem najgłębszych wartości
ludzkich. Inni załamują się już pod znacznie
mniejszym ciężarem. To ludzie klasy Stephena
Hawkinga pokonują wszelkie przeszkody. Na
próby obalenia legendy i pomniejszenia swych
osiągnięć Hawking udzielił skromnej i niezwykle
trafnej odpowiedzi, która mogłaby stać się
zarówno jego epitafium9, jak też stanowić dla
każdego z nas lekcję filozofii życia:
Trzeba być na tyle dorosłym, by zrozumieć,
że życie nie jest sprawiedliwe. W każdej
sytuacji musimy po prostu działać najlepiej,
jak potrafimy.
1 3 1