Na formacie A4, sporządź notatkę: w dostępnych źródłach znajdź informacje o dziełach pomocy prowadzonych przez Polską Akcję Humanitarną lub inną organizację tego typu.W notacce znajdować się ma:
a) Kto jest założycielem akcji??
b)Ile ta akcja skupia ludzi wokół siebie?
c)Na jakie cele ta pomoc jest przeznaczona?
d) Czy działalność znajduje się tylko na terenie Polski czy też poza granicami?
e)Krótka historia od czego się zaczęła ta akcja , w którym rokum powstała i na czym polega?

Proszę na jutro to mam:) daję naj:)
tylko nie za duzo z neta.
z góry dzięki:))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:24:56+01:00
Polską Akcję Humanitarn Założya Janina ochojską w 1994r
Skupi w sobie różne warstwy spoleczne zyjacych w ubustwie uchodzców. celów na które pszeznacza fundacja jest wiele
1. Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2. Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
3. Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
4. Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
6. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
7. Organizowanie zbiórek publicznych;
8. Organizowanie konferencji i seminariów;
9. Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
10. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Swoja działalnosc odcisneli tez nie tylko w polsce . również na haiti afganistanie afryce palestynie i wielu innych miejscach na globie.
Działamy od 12 grudnia 1992 roku, początkowo jako Fundacja EquiLibre, a od grudnia 1994 roku pod obecną nazwą. W 1992 roku Janina Ochojska zaczęła organizować konwoje z darami dla mieszkańców Sarajewa. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, która dawała społeczeństwu polskiemu możliwość niesienia pomocy cierpiącym z powodu wojny toczącej się tak blisko. Działania PAH mobilizowały ludzi z bardzo różnych środowisk społecznych, którzy chcieli pomagać i solidaryzować się z potrzebującymi. Dzięki ich zaangażowaniu udało nam się zorganizować szereg spontanicznych akcji pomocowych. Koncentrowaliśmy się głównie na pomocy natychmiastowej wysyłając w miejsce tragedii konwoje z darami pierwszej potrzeby – żywnością, lekami, sprzętem rehabilitacyjnym i innymi, najbardziej podstawowymi środkami niezbędnymi do przeżycia w sytuacji wojny czy katastrofy naturalnej.
Pomagaliśmy w wielu miejscach na świecie, zetknęliśmy się z rozmaitymi sytuacjami kryzysowymi, obserwowaliśmy różne formy niesienia pomocy. Dzięki tym doświadczeniom znacznie rozbudowaliśmy i wyspecjalizowaliśmy zakres naszych działań. Dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na niesieniu pomocy długofalowej, mając na uwadze długotrwały i stabilny rozwój danego regionu dotkniętego wojną czy kataklizmem. Jednocześnie nadal angażujemy do pomocy całe społeczeństwo, dając możliwość uczestnictwa w naszych działaniach - PAH można wspierać w ramach wolontariatu lub jako ofiarodawca. W ten sposób propagujemy przekonanie, że każdy na miarę swoich środków może pomóc innym. Dzięki temu przyczyniamy się do budowania kultury tolerancji i odpowiedzialności globalnej w naszym kraju
Troche z neta ale połowe sam pisałem!!!!
4 5 4