Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T14:52:13+01:00
Głoska - to najmniejszy element dźwiękowy, który można wyodrębnić w wyrazie. W wytwarzaniu głosek biorą udział liczne narządy mowy, np. wiązadła głosowe w krtani, język, wargi, zęby, podniebienie, jama nosowa.

Wszystkie głoski dzielą się na samogłoski i spółgłoski.
Samogłoski : a,ą,e,ę,i,o,u,(ó),y
Spółgłoski: b,c,ć,f,k,p,sz,ż

Samogłoski są donośniejsze od spółgłosek, wymawiamy je przy otwartych narządach mowy. Przy wymawianiu spógłosek narządy wymowy w różnym stopniu się zbliżają.

Najważniejszą cechą samogłosek jest to, że same tworzą sylaby. Spółgłoski natomiast tylko współtworzą sylaby z samogłoskami. W sylabie może znajdować się kilka spółgłosek, lecz tylko jedna samogłoska, np. cho-in-ka sa-mo-gło-ska e-du-ka-cja
6 3 6