Odszukaj wzory sumaryczne i podaj nazwy systematyczne następujących substancji: Sól kamienna, gips krystaliczny, sól gorzka, kreda, wapień, marmur, saletra chilijska, saletra indyjska kamień piekielny, soda kalcynowana lapis cynober sublimat

pliz pomocy

2

Odpowiedzi

2010-03-22T15:04:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Sól kamienna----------------NaCl--------chlorek sodu
gips krystaliczny-------------CaSO4*2H2O--dwuwodny siarczan(VI) wapnia
sól gorzka--------------------MgSO4-----siarczan(VI) magnezu
kreda--------------------------CaCO3-----węglan wapnia
wapień------------------------CaCO3-----węglan wapnia
marmur-----------------------CaCO3-----węglan wapnia jako główny składnik
saletra chilijska--------------NaNO3----azotan(V) sodu
saletra indyjska--------------KNO3------azotan(V) potasu
kamień piekielny-------------AgNO3-----azotan(V) srebra
soda kalcynowana------------Na2CO3----węglan sodu
lapis---------------------------AgNO3-----azotan(V) srebra
cynober-----------------------HgS---------siarczek rtęci(II)
sublimat----------------------HgCl2-------chlorek rtęci(II)
2010-03-22T15:06:59+01:00
Sól kamienna NaCl chlorek sodu
gips krystaliczny CaSO4×2H2O – uwodniony siarczan (VI) wapnia
sól gorzka MgSO4 siarczan (VI) magnezu
kreda CaCO3 węglan wapnia
wapień CaCO3 węglan wapnia
marmur CaCO3 to głowny składnik
saletra chilijska NaNO3 azotan(V) sodu
saletra indyjska KNO3 azotan potasu
kamień piekielny AgNO3 Azotan(V) srebra(I)
soda kalcynowana Na2CO3 węglan sodu
lapis (Na, Ca)8(SO4, S, Cl)2(AlSiO4)6
cynober siarczek rtęci (HgS)
sublimat HgCl2, chlorek rtęci(II)