Odszukaj wzory sumaryczne i podaj nazwy systematyczne następujących substancji: Sól kamienna, gips krystaliczny, sól gorzka, kreda, wapień, marmur, saletra chilijska, saletra indyjska kamień piekielny, soda kalcynowana lapis cynober sublimat

pliz pomocy

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T15:05:03+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Sól kamienna----------------NaCl--------chlorek sodu
gips krystaliczny-------------CaSO4*2H2O--dwuwodny siarczan(VI) wapnia
sól gorzka--------------------MgSO4-----siarczan(VI) magnezu
kreda--------------------------CaCO3-----węglan wapnia
wapień------------------------CaCO3-----węglan wapnia
marmur-----------------------CaCO3-----węglan wapnia jako główny składnik
saletra chilijska--------------NaNO3----azotan(V) sodu
saletra indyjska--------------KNO3------azotan(V) potasu
kamień piekielny-------------AgNO3-----azotan(V) srebra
soda kalcynowana------------Na2CO3----węglan sodu
lapis---------------------------AgNO3-----azotan(V) srebra
cynober-----------------------HgS---------siarczek rtęci(II)
sublimat----------------------HgCl2-------chlorek rtęci(II)
12 4 12
2010-03-22T15:08:38+01:00
Lapis:
AgNO₃ - Azotan V srebra

soda kalcynowana:
Na₂CO₃ - Węglan sodu

saletra chilijska:
NaNO₃ - Azotan V sodu

saletra indyjska:
KNO₃ - Azotan V potasu

kreda, wapień, marmur:
CaCO₃ - Węglan wapnia a

cynober:
HgS - Siarczek rtęci II

sublimat:
HgCl₂ - Chlorek rtęci II

kamień piekielny:
AgNO₃ - Azotan V srebra I

Sól gorzka:
MgSO₄ - Siarczan VI magnezu

Sól kamienna:
NaCl - Chlorek sodu

Gips krystaliczny:
CaSO₄×2H₂O - uwodniony siarczan VI wapnia

Oczywiście jest tak
wzór sumaryczny - nazwa systematyczna
6 3 6