Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T15:04:00+01:00
Strategia zrównoważonego rozwoju jest długofalowym planem działania we współpracy z samorządami wchodzącymi w jego skład. Strategia określa misję, cele rozwoju wraz ze sposobami ich osiągania oraz warunki realizacji.