1. Oceń słuszność stwierdzenia Fotosynteza jest najważniejszym procesem warunkującym utrzymanie życia na ziemi oraz uzasadnij swoją odpowiedź, uzywajac dwóch argumentów.


2. Wyjaśnij jakie znaczenie dla przebiegu fotosyntezy mają następujące cechy liści większości roślin.
a) Cienkie blaszki liściowe o dużej powierzchni.
b) Górna strona liścia ciemniejsza niż dolna.
c) Liczne przestwory międzykomórkowe w gąbczastym miękiszu asymilacyjnym.
d) Obecnosć aparatów szparkowych w skórce.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T16:00:49+01:00
1.Fotosynteza jest najważniejszym procesem warunkującym utrzymanie życia na ziemi, ponieważ rośliny w tej reakcji wytwarzają tlen niezbędny do oddychania wszystkich organizmów żywych.
2.c)Liczne przestwory międzykomórkowe magazynują dwutlenek węgla który jest niezbędny dp rzeprowadzania fotosyntezy
d)aparaty szparkowe pobierają dwutlenek węgla
3 4 3