Odpowiedzi

2010-03-22T15:19:13+01:00
Linia Brzegowa Azji wynosi 69,9 tys. km
Rozciągłość południkowa wynosi 8,45 tys. km
a rozciągłość równoleżnikowa 12,5 tys. km

Najbardziej rozwinięta jest w północnej i wschodniej części Azji.

Linia brzegowa to linia zetknięcia powierzchni wody w zbiorniku z powierzchnią lądu.Ponieważ występują wahania poziomu wody w zbiorniku spowodowane pływami przebieg linii brzegowej ulega zmianie.
7 3 7