Ania Nowak wraca ze szkoly nieoświetloną ulicą.Napisz list, który bedzie mogla wyslac do rady miejskiej, wnioskujay o zalozenie na tej ulicy oswietlenia.Pamietaj o uzasadnieniu wniosku.Postaraj si aby twoja odpowiedz byla nie krotsza niz 17 zdan.

1

Odpowiedzi

2009-10-28T09:24:20+01:00
Anna Nowak

Do Rady Miejskiej
Miasta X

dotyczy: oświetlenia ulicy XYZ

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie założenia oświetlenia na ulicy XYZ.
Jest to trasa, którą pokonuję wracając ze szkoły. Z uwagi na to, że zajęcia szkole i pozaszkolne kończę w późnych godzinach popołudniowych, wracam do domu po zmierzchu, najczęściej sama. Przejście tą ulicą nie należy do miłych - jest ciemno, porastające pobocze krzaki także ograniczają widoczność. W sytuacji, gdy unosi się mgła ciężko jest nie zboczyć z trasy.
Oświetlenie poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu pieszych i samochodów oraz jakość użytkowania tej trasy.
W tej chwili ulica XYZ nie posiada żadnego oświetlenia. Piesi nie są widoczni, nie jest widoczna także droga, którą pokonują - pełna dziur i wybojów. Nie ułatwia to poruszania się ani pieszym, rowerzystom ani kierowcom, zwłaszcza, że droga ta nie posiada chodnika dla pieszych.
Odczuwam strach poruszając się tą drogą - nigdy nie jestem pewna, czy w przydrożnych krzakach ktoś się nie czai. Poza tym nierówności nawierzchni mogą spowodować wywrócenie się i uszkodzenie ciała.
Ulica XYZ nie jest ulicą usytuowaną na obrzeżu miasta, jest to trasa z gęstą zabudową mieszkalną w postaci domków jednorodzinnych. Oświetlenie pozwoliłoby na poprawę jakości życia i korzystania z tej trasy wszystkich użytkowników. Zwłaszcza, że ulica ta jest często użytkowana jako droga dojazdowa do posesji.
Rozumiem, że kwestia podłączenia tej ulicy do oświetlenia miejskiego musi być rozważona na Radzie Miasta i wpisana do planu budżetowego na najbliższy czas. Dlatego chciałam dorgą oficjalną zgłosić problem. Liczę na pozytywne jego rozpatrzenie w najbliższym czasie. Proszę także o poinformowanie mnie o Państwa decyzji.
Z poważaniem
Anna Nowak
3 4 3