Dopisz resztę zdania ...
1)Mein wahrer Freund solte .....
2) Er Darf auf keine Fall.....
3) Ich mag nicht, wenn ein Freund....
4) Ich lege großen Wert auf solche Eigenschaften wie ....

tylko zeby te zdania były dość długie i napisac co one oznaczają
;-]

1

Odpowiedzi

2010-03-22T15:41:04+01:00
1.Mein wahrer Freund selbst nennen sich Kacper. Wir selbst kennen uns von Geburt an und ich glaube, dass sie noch lange befreundet sein werden. Uns grenzenlos vertrauen wir.
Po polsku: Mój prawdziwy przyjaciel nazywa się Kacper. Znamy się od urodzenia i sądzę, że jeszcze długo będziemy się przyjaźnić. Bezgranicznie sobie ufamy.
2. Er kann auf keinen Abhang nicht reagieren dem Ende der Freundschaft. Zuerst erklären wir uns nicht wahr ihm alles kein er passt. Und dann ist er gewöhnlich gut.
Po polsku: On nie może na żaden spadek reagować końcem przyjaźni. Najpierw wszystko sobie wyjaśniamy co mu nie pasuje. I potem zazwyczaj jest dobrze.
3. Ich kann nicht, wenn der Freund wird mich belügen oder noch schlechter macht er mies. Schaurig mag ich das nicht. Und diese die mit mir befreundet sind wissen von dem.
Po polsku: Nie mogę, jeśli przyjaciel mnie okłamie albo jeszcze gorzej obgaduje. Strasznie tego nie lubię. I ci którzy się ze mną przyjaźnią wiedzą o tym.
4. Ich lege den großen Wert auf solch Eigenschaften wie eine Ehrlichkeit (hin), die Loyalität, das Vertrauen.
Po polsku:Kładę dużą wartość na takie cechy jak uczciwość, lojalność, zaufanie.