Odpowiedzi

2009-10-28T09:36:13+01:00
Która prosta jest prostopadła do prostej o równaniu 3x-2y+9=0

Najpierw porządkujesz równanie
-2y=-3x-9
2y=3x +9
y=(3/2)*x + 9/2
więc współczynnik przy x
a=3/2

Aby prosta była prostopadła do tej prostej to jej współczynnik musi wynosić (-1)/a
a więc prosta prostopadła do tej prostej będzie miała wzór:

y=(-2/3)*x +c
gdzie zamiast c wstawiasz dowolną liczbę (nie zmieni to prostopadłości funkcji)

Pomogłem? Podziękuj
5 3 5
2009-10-28T09:37:52+01:00
Każda prosta prostopadła do prostej y= ax+ b ma równanie
y=-1/a*x+b

tak więc jeżeli nie masz podanego punktu przecięcia prosta prostopadła będzie wyglądać tak:
2y=3x+9 /:2
y=3/2X+4,5

czyli y=-2/3x+4,5
2009-10-28T11:01:35+01:00
3x+2y+9=0
-2y=-3x-9/(-2)
y=3/2x+4 ½ - postać prostej
y=-2/3x+4 ½ - prosta prostopadła to prostej y=3/2x+4 ½
1 1 1