Odpowiedzi

2010-03-22T15:19:55+01:00

Plan wycieczki:

1. Wyjazd spod szkoły

Jedziemy do Ojcowa. Ojców leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej.

2. Przybycie na parking w OPN

Zapoznanie się z przepisami ustalonymi w ustawie o ochronie przyrody i regulaminem OPN.
Wiadomości ogólne o OPN – opowiadanie.
Powtórzenie wiadomości o parkach narodowych - Ojcowski Park Narodowy jako najmniejszy spośród 23 parków narodowych.
Rozdanie map turystycznych OPN każdemu uczniowi z poleceniem śledzenia trasy wycieczki i zaznaczenia jej na mapie.

3. Zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie.

Zamek został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV w.
Zwiedzamy: ośmiokątną wieżę, bramę wjazdową, resztki filarów zwodzonego mostu i murów obronnych, studnie na dziedzińcu.

4. Zwiedzanie Muzeum OPN.

Muzeum prezentuje eksponaty z zakresu geologii i rzeźby Doliny Prądnika, archeologii oraz fauny i flory OPN.

5. Pogadanka w Parku Zamkowym na temat świata roślinnego i zwierzęcego OPN.

Możemy tu spotkać między innymi: nietoperze, bobry, brzoza ojcowska, paproć języcznik zwyczajny, mchy, porosty.

6. Zatrzymanie się nad Potokiem Prądnik – głównym ciekiem wodnym.

7. Wędrówka czarnym szlakiem do Groty Łokietka i podziwianie otaczającej nas przyrody ożywionej i nieożywionej. ( rośliny, zwierzęta, formy skalne, stawy)

8. Zwiedzanie Jaskini Łokietka.

Zwrócenie uwagi na szatę naciekową jaskini.
Omówienie legendy o ukrywającym się tutaj w ok. 1300 r. Władysławie Łokietku przed ścigającymi go wojskami króla czeskiego Wacława II.
Według tradycji książę przebywał w niej ok. 6 tygodni wspierany przez miejscową ludność. Przed spenetrowaniem jaskini przez wroga miała uchronić księcia rozpięta na wejściu do jaskini ogromna pajęczyna.
Zwiedzanie: sali Rycerskiej, Kuchni Łokietka i Sypialni Łokietka.

9. Spacer niebieskim szlakiem do Bramy Krakowskiej.

Przykład wapienia skalistego tworzącego fantastyczne kształty.

10. Dalszy spacer szlakiem niebieskim w kierunku Kaplicy „Na Wodzie”.

W czasie spaceru podziwiamy różne ostańce skalne.

11. Zwiedzanie Kaplicy „Na Wodzie”.
Zabytkowy drewniany obiekt sakralny Wzniesiona została w 1901 roku, nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Jak głosi legenda, niezwykłe usytuowanie obiektu wynikało z ominięcia w ten sposób carskiego zakazu budowania "na ziemi ojcowskiej".
Kapliczka utrzymana jest w stylu tzw. szwajcarsko-ojcowskim, elementy architektury alpejskiej, wnętrze nawiązuje do stylu zakopiańskiego.
12. Przejazd autokarem do Zamku w Piaskowej Skale.
13. Zwiedzanie Zamku w Piaskowej Skale.
Przykład zamku renesansowego. Zamek powstał w XIV w. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego
14. Podziwianie Maczugi Herkulesa – wapiennej maczugi skalnej.
15. Powrót autokarem do szkoły.