Odpowiedzi

2010-03-22T15:24:52+01:00
Kierunek działania Lwów - Tarnopol - Płoskirów - Winnica
- kierunek działania: Równe - Kijów - Czerkasy
- tereny na wschód od Bugu: Brześć - Pińsk - Dawidgródek - Kalenkowicze - Homel - Mozyrz
- tereny pomiędzy Lidą, Baranowiczami, Słuckiem, Stołpcami po Bobrujsk, Mińsk Biał. Borysów i Orszę
- kierunki działania: Wilno-Połock oraz Wilno-Dyneburg-Ryga.