Odpowiedzi

2010-03-22T15:31:27+01:00
1.
Południowa Europa, północna afryka, tereny dzisiejszej Turcji

2.
a) Najazdy barbarzyńców
b) Wojny domowe (walki o tron, angażowanie się wojska w konflikty wewnętrzne – słabo bronione granice)
c) Podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie (osłabienie władzy cesarskiej)
d) Kryzys gospodarczy

3.
Obecna nazwa to Stambuł, a znajduje się w Turcji.
2010-03-22T15:50:45+01:00
Poludniowa i zachodnia Europa poludniowa częśc Brytani Afryka północna oraz bliski wschód to posiadlosci Rzymian do polowy I.wieku n.e
Podział cesarstwa nastapił ponieważ państwo było zbyt duże ,aby można nim sprawnie zarządzać .Różnice pomiędzy zachodnią a wschodnia częścią cesarstwa stawały się coraz wyrażniejsze .na wschodzie ludnośc mówiła po grecku na zachodzie zaś po łacinie.Cesarz Konstantynopol Wielki w 330r przeniósł stolicę państwa do bogatego wschodniego miasta Bizancjum.Miasto to nazwano Konstantynopol od jego imienia.Imperium miało wiec dwie stolice starą -Rzym i nową Konstantynopol.Utrudniało to w dużym stopniu sprawowanie władzy i 395r cesarz Teodozjusz zdecydował się więc ostatecznie podzielić słabnące państwo na częśc wschodnią i zachodnią.