Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T15:29:53+01:00
Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów zawodowych pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Staraja się one bowiem równoważyć siłę między pracodawcami a pracownikami. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników.
Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).
Związki zawodowe regulują system pracy oraz warunki pracy. Każda bowiem zmiana związana z dowolną dziedziną pracy (np. system wynagrodzeń, nowy regulamin pracy) wymaga zgody od organizacji związkowej.
Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Posiadają one niezbędne informacje dotyczące warunków pracy. Związek pracowniczy może np. żądać przeprowadzania badań zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
2010-03-22T16:15:28+01:00
Związki zawodowe mają chronić pracowników przed pracodawcą. Jednostka nie może się przeciwstawić pracodawcy ale jeżeli zrobi się grupa to ma o wiele większe pole do popisu. Związki chronią przed łamaniem praw pracownika.
Tak więc związki zawodowe pozwalają bezpiecznie pracować bez obawy przed pracodawcą.